Riksdagsledamöter på vattenkraftsbesök

På fredagen 22 mars besökte Anna af Sillén om Martina Johansson från riksdagen Ålberga och Virå Bruk. Här är Anna af Silléns återkoppling på sociala medier.


Vid verksamhetsbesöket medverkade från vänster: Martina Hallström Ålberga Bruk, Anna af Sillén (M), Martin Erlandsson Virå Bruk, Gustaf Hellström SVAF och Martina Johansson (C).

FÖRETAGARFREDAG

Ålberga bruk och Virå Bruk

Det här blev en dag i energins, beredskapens och ägarrättens tecken. Och en påminnelse om hur fel det blir när villfarelsen att klok miljöpolitik handlar om att det var bättre förr tillåts triumfa allt. Till och med just miljönyttan…

💦 Ålberga bruk straxt söder om Nyköping är ett småskaligt vattenkraftverk som ägs och driftas av Gustaf Hellström och Martina Hallström. Här har vattnet varit dämt sedan medeltiden och reglerar såväl vattennivån i de omkringliggande sjöarna som flödet ner till Kilaån. Dämmet är avgörande för det omkringliggande lantbruket men också en del i den lokala elförsörjningen. Ålberga Bruk skulle kunna försörja Nyköpings lasarett i tre månader på sin lagrade el.

💦 Virå Bruk, som ägs av familjen Åfors, är ett mindre dämme en bit härifrån, även det bidrar till att reglera vattennivån i sjöarna och försörja verksamheten med grön el.

‼️Nu hotas båda dessa dämmen, precis som övrig småskalig vattenkraft i Sverige, av ett EU-direktiv om omprövning av vattenkraftens miljötillstånd, eller snarare en svensk överimplementering av detsamma. Det skulle kunna innebära att småskaliga vattenkraftverk ska kompletteras med vandringsvägar för fisk eller rivas ut. Ett ingrepp som faller på sin omöjlighet rent konstruktionsmässigt i många fall, knäcker de flesta ekonomiskt och ofta helt missar målet när det gäller miljönyttan. I fallet med Ålberga bruk exempelvis skulle en vandringsväg för fiskarna nedanför dämmet innebära en enkel resa till middagsbordet för de rovfiskar som finns i sjön på dämmets ovansida.

🙏🏻 Man imponeras av drabbade företagares uthålliga kamp för en förnuftig hantering av detta. Tack Gustaf (också ordf Svensk vattenkraftförening), Martina och Martin Erlandsson (Virå bruk) för en lärorik och trevlig dag.

REFLEKTION:

När den moderatledda regeringen tillträdde 2022 pausades omprövningarna för en översyn av kriterierna. Den pausen förlängdes precis fram till den 1 juni och nu ska en åtgärdslista tas fram för att skapa en effektiv och rättvis omprövning. Moderaternas linje: man ska inte riva ut välfungerande verk som bidrar till svensk elförsörjning, som är en del av vårt kulturarv och runt vilket naturen och djurlivet format nya välfungerande system. Don’t try to fix what ain’t broken. Den småskaliga vattenkraften ska värnas.

Glad påsk! 🐣

Moderaterna i Södermanland
Anna af Sillén
Moderata företagarrådet Sverige