Öppet brev till Riksdagen

I går fattade regeringen beslut att förlänga pausen för omprövningen av vattenkraften till 1 juni. Det är också sagt att pausen skall förlängas tills alla frågor är utklarade. Som vi uppfattar det så förhandlas det bara om elsystemnyttor och elberedskap.

Svensk Vattenkraftförening vill påtala att det finns fler vitala samhällsnyttor som behöver värnas. Av den anledningen har vi skickat ett öppet brev till alla riksdagsledamöter tillhörande M, KD och SD. För att omprövningen skall falla väl ut för våra medlemmar är det avgörande att det fattas rätt beslut angående nödvändiga förändringar av regelverket. Läs det öppna brevet som gått ut här.

Gustaf Hellström
Ordförande Svensk Vattenkraftförening