LandLantbruk: Bengt Persson får fortsätta att producera vattenkraft

Efter flera års kamp och stora kostnader har Mark- och miljööverdomstolen gett tillstånd för Strömsbergs kvarn längst ner i Lyckebyån i östra Blekinge.

Läs hela artikeln här!