Många seminarier närmsta tiden

Under oktober ordnas ett stort antal möten, seminarier o d av olika företag. Här följer en liten översikt. Har du inte fått någon inbjudan så titta på respektive företags hemsida.

Xylem finns på Elmia-mässan 25 – 27.9, varje dag 11.00 – 11.50 ordnar man ett seminarium om vattenkraft.

NEAS ordnar tre möten, som främst riktar sig till vindkraftproducenter men som också är av intresse för alla slags kraftproducenter: 2.10 i Himmelsby gårdshotell Mjölby, 3.10 Vara konserthus och 4.10 Elite Hotel Ideon Lund. Mötena äger rum 13 – 17 och efteråt är det mat.

Sweco ordnar tre seminarier om småskalig vattenkraft: 4.10 Malmö, 9.10 Vänersborg och 11.10 Jönköping.

Bixia kommer under oktober att ordna fyra producentmöten: 16.10 Moholm (Västergötland), 17.10 Kornettgården på Östgötaslätten mellan Linköping och Motala, 30.10 Östarps Gästgivargård i Blentarp mellan Lund och Sjöbo och 31.10 Skillingaryd. Programmets tyngdpunkt är marknadsfrågor, det börjar 18.00. Från 17.00 förtäring och SVAF-information. Mer information kommer.