Tidningen Skogen

Tidningen Skogen med tema Natur och Viltvård i sitt senaste nummer (s 12 – 13) har ett intressant reportage om hur Skogssällskapet skapat en ny våtmark. Där nämns “Flödesutjämnare, buffert och magasin” som några av våtmarkernas många nyttor. För vattenkraften är det en stor fördel att inte allt vatten kommer ut i vattendragen direkt efter t ex ett stort regn.

Tyvärr kan vi inte länka till sidan eftersom den inte är öppen för icke prenumeranter.