Smålandsposten: ”Vi är ute efter samförstånd”

Thomas Persson, chef för miljövårdsenheten på länsstyrelsen i Kronobergs län menar att de inte har någonting emot vattenkraftproduktion. De måste bara se till så att reglerna följs.Läs hela artikeln här!