Smålandsposten: Kulturmiljöer riskerar utarmas

Man måste bättre väga in kulturhistoriska hänsyn när man ska pröva lagligheten och tillstånden för äldre vattenanläggningar, menar länsantikvarie Heidi Vassi. Vartorps kvarn är exempel på en anläggning som har stora värden.

10 000 kulturhistoriska anläggningar riskerar att rivas ut när dammar, sågar och kvarnar ska miljöprövas efter dagens krav.

Läs hela artikeln här!