En av de stora turbinmännen

EVALD HOLMÉN HAR GÅTT UR TIDEN

Evald Holmén
Evald Holmén

Evald Holmén föddes 1929 i Långaryds socken i sydvästra Småland och gick bort på midsommarafton 2016.

Evald var en känd och uppskattad specialist på vattenturbiner och han delade generöst med sig av sina kunskaper.

Hans karriär inom turbinbranschen började på NOHAB i Trollhättan i början av 1950-talet. På det högteknologiska företaget fick Evald inspiration att vidareutveckla och nykonstruera turbiner av högsta världsklass. Eftersom NOHAB var verksam internationellt blev det många utlandsresor över praktiskt taget hela världen.

Evald blev så småningom chef för konstruktionsavdelningen men eftersom han föredrog teknik framför personalledning flyttade han i början av 1980-talet till Stockholm och anställdes på VBB, Vattenbyggnadsbyrån, numera SWECO. Här blev Evald en eftersökt turbinspecialist som även behärskade övrig strömningsteknik.

Jag lärde känna Evald i mitten av 1980-talet, men framförallt när vi planerade och byggde Mackmyra kraftverk i slutet av 1980-talet. Evald var då den trygga kompetens vi kunde luta oss emot när det gällde flödesdimensionering, val av turbintillverkare samt driftsättning av kraftverket.

Under 1980-talet blev Evald även adjungerad professor i vattenturbinteknik vid KTH.

Efter sin pensionering startade Evald ett eget konsultföretag och blev ofta anlitad av SWECO och de stora kraftbolagen när det gällde komplicerade turbinproblem. Men han hade en speciell förkärlek till de små vattenkraftverken.

Kännetecknande för Evald var hans stora engagemang i de uppdrag han åtog sig, hans koncentration på uppgiften, hans snabbhet och de noggranna och heltäckande rapporter han lämnade. Detta var mycket uppskattat i vattenkraftbranschen. Kännetecknande var även de låga arvoden Evald tog för utredningar inom småskalig vattenkraft. För Evald var inte intäkterna det viktigaste, utan att vattenkraften kunde utvecklas liksom att ett gott samarbete kunde etableras med de små turbintillverkarna och med ägare till små vattenkraftverk.

Man kunde kanske tro att Evald var en utpräglad tekniker utan intressen utanför sin tekniska sfär, men ingenting kunde vara mer felaktigt. Hans intresseområde var brett liksom hans kunskap inom historia, samhällsfrågor, filosofi, litteratur och många andra områden av mänsklig verksamhet.

Evald deltog i nästan samtliga studieresor med buss vilka arrangerades av SERO och SVAF till de flesta europeiska länder för att studera vattenkraft. När man under 10 dagar stänger in entreprenörer i en buss hinner mycket avhandlas och Evald befann sig alltid i centrum med sitt goda småländska humör och sitt intresse att dela med sig ur sitt breda register. Stämningen i bussen var hög och skratten många. En del benämnde dessa resor för “Bussuniversitetet”. På kvällarna hölls seminarier och Evald var en frekvent och uppskattad föredragshållare.

Men Evald hade ytterligare en sida: sitt småländska ursprung. Han återkom ofta till sin uppväxttid och eftersom han tillhörde den stora Långarydssläkten forskade han i de olika dialekter som förkom i hans hemtrakter och använde ibland ord och uttryck hämtade från dessa dialekter.

Det känns tungt att vännen och inspiratören Evald ej längre finns och jag vet att många känner som jag. Men jag minns med tacksamhet alla insatser han gjort för mig och andra vad gäller vattenkraft. Jag känner stor glädje över alla intressanta och trevliga diskussioner vi hade i hans lägenhet i Stockholm liksom på andra platser. Evald kommer alltid finnas i mitt minne som en kunnig, positiv, generös och inspirerande nära vän.

Christer Söderberg

En minnesstund för Evald Holmén kommer att hållas i Kville församlingshem, Hamburgsund, fredagen den 22 jul kl 1430. Svar om deltagande till Fonus tel 0522-39195 senast den 20 juli. Tänk gärna på demensforskningen pg 900858-2.