SVAF:s styrelse efter årsstämman i Mjölby

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande          Thomas Sandberg, Uppsala och Alsterbro

Vice ordförande  Mats Haglund, Tidaholm
Sekreterare           Rune Hallgren, Valdemarsvik
Kassör                     Göran Widing, Älmhult
Ledamot                Christer Abrahamsson, Sävsjö
Ledamot                Viktor Falkenström, Karlstad
Ledamot                Karin Westphal, Uddevalla
Ledamot                Magnus Jonsson, Kalmar
Ledamot                Ulf Levein, Säffle
Ledamot                Hans Teimert, Nora
Ledamot                Magnus Olofsson, Stockholm
Ledamot                Anders Bard, Solna

Revisorer:

Marie Svensson (Varbergs Revisionsbyrå AB) nyvaldes i professionen auktoriserad revisor. Till revisor från medlemskåren omvaldes Lars-Åke Östergren. Till revisorssuppleanter omvaldes Cornelis van Oeveren och Peter Holm.

Valberedningen:

Gunder Holm, sammankallandeLars-Åke Carlsson och Christer Hedberg.