Bevara och utveckla kulturarv vid vatten

En lång rad aktörer har tagit initiativet till ett Vattenhistoriskt Nätverk, VhN. Det är institutioner och organisationer som Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Industriminnesförening, Svenska Byggnadsvårdsföreningen m fl. Även LRF och SVAF har inbjudits delta.

VhN 2018 05 30_300dpi
Mötesdeltagarna på en bro över Motala ström utanför Arbetets museum

Syftet är att bevara och utveckla kulturarv vid vatten. Till en början kommer mycket att handla om det nya svenska regelverket för att implementera EU:s vattendirektiv och hur det kan påverka inte minst vattenkraften.

VhN vill påverka politiker, myndigheter och allmänheten bl. a. genom att sprida kunskap om hur vattenverksamheter format och formar det svenska samhället under århundraden.

Thomas Sandberg och Magnus Edvinsson företrädde SVAF vid mötet som ägde rum 30 maj på Arbetets museum i Strykjärnet mitt i Motala ström i Norrköping.