Konskvensanalys saknas!

Second Opinion Energi: Politikerna måste begära underlag för konsekvenserna av idéerna i Vattenverksamhetsutredningen innan de tar ställning till förslagen, menar Vattenfalls Claes Hedenström.

Vattenfalls policyansvarige för vattenkraft Claes Hedenström pekade i en intervju på Second Opinion i mars på att utredningens förslag i delbetänkandet skulle kunna få mycket stora konsekvenser för den svenska vattenkraften. Om de idéer om olika miljöåtgärder som presenterats skulle genomföras skulle det innebära 13 TWh minskad elproduktion per år, vilket är mer än vad den samlade vindkraften producerar.

Second Opinions Mats  Olin: Hur ser det ut nu när utredningen är klar?
– Det är ingen större förändring. Om man genomför de miljöåtgärder som presenterades i utredningen så kan vi hamna där och det vore orimligtsäger Claes Hedenström.

Vilka politiska signaler har du uppfattat kring utredningens förslag?
– Jag tror att det fortfarande råder lite förvirring om vad förslagen sammantaget innebär. Man förstår intentionerna men inte vad det får för konsekvenser. Självklart måste politikerna begära ett underlag som klargör konsekvenserna innan man tar ställning till förslagen.

En del menar att vi borde tala mindre om tillgången på energi och istället tala om tillgången på effekt, eftersom det blir den kritiska resursen i ett elsystem med mycket vind- och solkraft. Håller du med om det?
– Ja, och då blir vattenkraften än mer viktig. Den ger inte bara stor förnybar elproduktion, utan också tack vare alla kraftverksdammar en möjlighet att öka och minska effekten snabbt vilket är nödvändigt såväl för elanvändningen som varierar från timme till timme som för den allt mer ökande andelen vindkraft. Om vattenkraftproduktion reduceras måste den ersättas med någon annan elproduktion med samma egenskaper som vattenkraften. Idag är alternativet fossil gas. Mindre förnybar energi är inte rätt väg för Sverige, avslutar Claes Hedenström.

MATS OLIN

Läs hela artikeln: http://www.second-opinion.se/energi/view/2861