Stryp inte den småskaliga vattenkraften

Vårt mål är ett helt förnybart energisystem. Det är därför med sorg vi ser hur en passiv regering tillåter myndigheter att skrämma små näringsidkare som driver vattenkraftverk i liten skala, trots att de inte gjort något fel, skriver bland andra Rickard Nordin (C) i GP. Läs hela artikeln här.

EU säger i projektet RESTOR:
Släpp loss potentialen i den småskaliga vattenkraften!

Småskalig vattenkraft i Sverige motsvarar mer än två gånger Malmös elbehov och genom effektivisering kan småskalig vattenkraft mer än fördubblas inklusive vatten till fiskvägar. Låt oss lägga resurserna på vettiga miljöåtgärder i stället för tvister i domstolar.