Vattenkraften är den mest miljövänliga energin

Den småskaliga vattenkraften är mer miljövänlig och har lägre utsläpp av klimatgaser än något annat sätt att producera el, skriver Gunvor Axelsson, Ordf. Svensk Vattenkraftförening och Sven-Erik Vänneå, Ordf. Hallands Vattenkraftförening i Hallands Nyheter.

Det handlar om lokal småindustri som bidrar till att hålla landsbygden och värdefull kulturhistoria levande. Ändå bekämpas den småskaliga vattenkraften av delar av miljörörelsen med närmast religiös nit. I ett land där ett ton lägre utsläpp av koldioxid får kosta nästan vad som helst motarbetar alltså miljörörelsen koldioxidfri elproduktion. Läs hela artikeln här!