Säkerhetsskydd vid NAP-anmälan

De tre NAP-myndigheterna meddelar (genom Svenska kraftnät) följande:
“Om verksamhetsutövaren enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627 fr o m 1 april 2018:585) gör bedömningen att anmälan till den nationella planen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska särskilda rutiner för hantering av skyddsvärda uppgifter följas. Detta innebär att anmälan i dessa fall skickas in per rekommenderat brev till Länsstyrelsen med tydlig anteckning om vilken högsta säkerhetsskyddsklass som uppgifterna i handlingen har. Vi har kompletterat e-tjänsten för anmälan till NAP med en upplysning där verksamhetsutövaren informeras om detta.”

Från SVAF:s sida se vi med viss oro på att också “vanliga” uppgifter kommer att bli så lättillgängliga. Det finns ju motstående krafter som inte drar sig för direkta sabotage mot våra anläggningar.

Thomas Sandberg, ordförande SVAF