Gröna ekologiska tjänster, kommer det bli en boom eller nästa ekonomiska dråpslag för landsbygden?

Fredrik Hedin, styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening, har verkat inom turistnäringen på landsbygden sedan 1978. Tillsammans med föräldrar och bror flyttade han efter militärtjänstgöring från Dalarna till Hallandsåsen där familjen byggde upp .södra Sveriges största alpina anläggning Vallåsen från noll. Hösten 2011 sålde Fredrik och hans bror sitt framgångsrika företag till Branäsgruppen och Fredrik valde bl.a. att köpa småskaliga vattenkraftverk.

Efter 28 år i turistbranschen ifrågasätter Fredrik Hedin att utrivningar av dammar och kraftverk kommer att ge den ”boost” för turistnäringen sportfiske som vattenkraftmotståndarnas organisationer hävdar.

– Jag vill i denna artikel belysa de utmaningar som den nya näringen står inför eftersom många hävdar de enorma möjligheterna som kommer sig av en utrivning av vattenkraften i våra vattendrag, säger han.

Är fisketurism framtiden för landsbygden?

Företrädare för olika intresseorganisationer talar sig gärna varma för de möjligheter som man menar kommer då forsande vattendrag åter släpps fria i våra vattendrag. Det man framför som starka argument är framförallt fisketurism och de sidoverksamheter som kommer sig av att människor söker sig en upplevelse.

Sidoverksamheter är då logi, restaurangbesök, inköp av diverse basvaror som mat mm. Dessa sidoverksamheter skiljer sig inte från andra typer av turism utan de finns med som ett naturligt tillstånd där människor väljer att lägga sin rekreation. Därför är det viktigt att fokusera på den upplevelse som är tänkt som motor i hela verksamheten, kortfattat kan man säga att utan upplevelse, ingen merförsäljning. Inom turismen måste man komma ihåg att det alltid finns det ett underskott på aktiviteter och ett överskott på logi; först när man nått det omvända förhållandet då är man på rätt väg med sin turism.

Fisketurism kommer som alla andra upplevelser att konkurrera om människors privata beskattade pengar, dvs de som väljer att åka på t.ex. fisketurism gör ett aktivt val. Viktigt är att nu komma ihåg är att här är det en bransch som skall växa, d.v.s. arrangörerna vänder sig inte till de som redan är frälsta utan här skall skapas nya grupper av människor som väljer att åka och fiska i konkurrens med andra aktiviteter som t.ex. att åka till ett känt turistmål för shopping. Kanske GKs i Ullared.

För att få underlaget av kunder till dessa nya tjänster så kommer man att behöva titta på dess kundprofil som idag företrädesvis utövas av män i övre medelåldern, vilket visas av att jag under 25 års tid passerat Lagan nedströms Lagaholm och lätt kunde se vilka som fiskade. Man kommer därför behöva vända sig till den andra halvan av befolkningen d.v.s. kvinnorna.

Hur väcker man intresset för fiske hos halva befolkningen?

I framgångsrika branscher inom turism så har man lyckats skapa aktiviteter för familjer där alla kan umgås tillsammans med samma förutsättningar. Alpin skidåkning är en sådan men även temaparker som t.ex. Astrid Lindgrens värld kan också vara en sådan aktivitet.

När man håller på med turism företrädesvis på landsbygden till skillnad från större städer är ofta en utmaning att verksamheten blir säsongsbetonad. Vintersport har sin tid från Jul till Påsk och här kommer fisketurismen landa i en säsong som inte kommer skilja sig från t.ex golfen. Det betyder att man skall bygga en verksamhet med struktur för kanske 6 månaders beläggning. Vinterfiske från islagda dammar kommer ju i och med utrivningarna försvinna. Man måste ordna möjligheter för att kunna hantera säsonganställd personal, erbjuda personalboende mm.

Logiproblematiken kommer också in då det är fråga om säsong. Det är allmänt känt att inom hotellbranschen så pratar man om en 40 veckors beläggningsgrad på årsbasis för att det skall vara ekonomiskt försvarbart. Detta kommer också en ny turistbransch med ambitioner att ställas inför.

Sidoaktiviteter. Hos många av de framgångsrika turistdestinationerna kan man även erbjuda alternativa aktiviteter för de i en familj som aldrig kan tänka sig att kanske stå på skidor. I Sälenfjällen kan man nyttja Experium med gym, bowling och badanläggningar. I Åre erbjuds skoterkörning eller kanske restaurangbesök där många kändiskockar dyker upp och håller hov under några veckor. För en bransch med ambitioner kommer detta med sidoaktiviteter vara en viktig del för att skapa en Destination.

Kapacitetsproblemet. För att man ska lyckas och bli en destination så måste man kunna attrahera en kritisk mängd besökare. Det måste omsättas så mycket pengar så att verksamheten kan drivas professionellt. Det betyder att man måste kunna ha råd att hålla sig med anställd personal och lokaler för att administrera och marknadsföra sin verksamhet samt även att hela tiden utveckla verksamheten. Om man tittar på landsbygdsturism och destinationer som lyckats och växer och utvecklas så börjar verksamheten rulla när man kommer upp i besöksantal på mellan 50.000 – 100.000 personer. Ett sådant speciellt exempel är Sweden Rock festivalen som under en vecka lyckas att skapa mervärden för en professionell organisation som lever under resten av året och kan då jobba med aktiviteter, marknadsföring, egna produkter.

Varumärke och förebilder I det långsiktiga byggandet av en destination kommer varumärket att vara viktigt. Förebilder inom fisketurism framhålls ofta i debatten som bevis på den potential som denna näring har att komma. Ofta nämns fiske i Skottlands åar som bra exempel. Här tar man exempel från ett av Europas bästa och kunnigaste turistländer, med en tradition av mer än 150 år av turism och en egen befolkning i Skottland, England, Wales och Nordirland på cirka 65 miljoner. Destinationer där det dessutom inom 2 timmars bilresa från 2 storstäder finns ett av världens bästa områden för rekreation med destillerier, golfbanor, fantastiska hav och berg, en världskänd särpräglad kultur och mängder av historiska minnesmärken. Att rakt av applicera detta på ett greenfield projekt i en småländsk å är som att sätta tungan på en lyktstolpe i minusgrader… Att skapa ett hållbart varumärke kräver stor uthållighet och kunnande om produktens värde.

Ändrade konsumtionsmönster. Många unga människor väljer idag att lägga en stor del av sin fritid i den virtuella världen. Dataspelande är idag en av de starkast växande industrierna. Det är en fritidssysselsättning som inte har några gränser, inte kräver några resor och är förhållandevis billigt. Kommer en ny näring att klara av att attrahera ungdomar eller ska den växa på en åldrande befolkning i Sverige som numera är ett av Europas mest urbaniserade länder.

Uthålliga finanser Om de nya ekologiska tjänsterna skall kunna växa och skapa mervärden för landsbygdens invånare så kommer det krävas mycket pengar, behöva vara uthålligt och kräva mycket kunnande. Platsen för destinationen och de naturliga förutsättningarna på platsen kommer att vara helt avgörande för att detta skall lyckas. Inte vilket vattendrag som helst kommer att kunna skapa de mervärden som behövs för att lyckas.

Att ensidigt driva på utrivningar och hävda att nu skapas det möjligheter utan att kunna sin sak kommer annars att innebära att ännu en möjlighet för människor på landsbygden att kunna leva och skapa sig en framtid försvinner. Vi ser hur lantbruken kämpar med sin ekonomi. Vi ser skogsindustrin som idag är helt mekaniserad. Kommer nu också den småskaliga vattenkraften försvinna som en möjlighet till försörjning?

Fredrik Hedin