Dammsäkerhet

Svenska kraftnät har uppdaterat sin hemsida om dammsäkerhet, med information om gällande reglering, den pågående processen med dammsäkerhetsklassificering, mm. Läs mer via länken: Dammsäkerhet.

Under fliken Klassificering är samlat stöddokumentation med avseende på den dammsäkerhetsklassificering som ska göras under de kommande åren. 

Under de närmsta åren ska dammar som av sina ägare har klassificerats i konsekvensklass 1+, 1 eller 2 enligt RIDAS eller på annat sätt har kända konsekvenser vid dammhaveri ges en dammsäkerhetsklass av länsstyrelsen. Därefter kommer även dammar som uppfyller vissa minimimått (H>5 m, V>100,000 m3) att konsekvensutredas och eventuellt ges en dammsäkerhetsklass. Det är dammägaren som ska göra konsekvensutredningen och lämna till länsstyrelsen som underlag för beslutet om dammsäkerhetsklass. Mer information om konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering finner ni i Svenska kraftnäts vägledning. Vi medlemmar kan komma att kontaktas av länsstyrelsen med anledning av arbetet med dammsäkerhetsklassificeringen. 

Vid frågor eller funderingar om detta kontakta någon på länsstyrelsen eller någon av dammsäkerhetshandläggarna på Svenska kraftnät.