Nu är det allvar!

Om inte det kommande lagförslaget justeras, blir konsekvenserna förödande, när handläggare på myndigheterna ska tillämpa det.

De senaste månaderna har vårt arbete med det kommande lagförslaget blivit allt intensivare med möten med de organisationer vi samarbetar med, uppvaktningar av politiker, skrivelser till politiker och regeringskansliet. Skrivelsen 171211 ger en sammanfattning av vad SVAF driver, den från 180218 lyfter fram vad vi ser som de två helt avgörande frågorna. Vi har starkt stöd från våra samarbetspartner och från politiker som representerar en påtaglig majoritet i riksdagen. Tyvärr är detta ingen garanti för att det kommer att gå vår väg i slutändan.

Läs vår skrivelse 171211 här!
Läs vår skrivelse 180218 här!