Konsekvenserna blir absurda

SVAF står inte ensamt i sin kamp mot det lagstiftningsarbete som bedrivs i den miljöpartistiska delen av Miljö- och energidepartementet och som Socialdemokraterna än så länge låtit fortgå. LRF är en av de många offentliga och privata organisationer som reagerar med kraft mot de förslag som hittills kommit ut. Lägg märke till att LRF står upp också för den småskaliga vattenkraften, att driva både jord- och skogsbruk och vattenkraft är ju rätt vanlig.

Läs LRF:s artikel här!