Hjärnsläpp

I årets första nummer av Svensk Vattenkraft har ordförande Thomas Sandberg fått hjärnsläpp i förstaledaren. När det på  sidan 3 kolumn 2 rätt långt upp talas om produktionsminskning på ca 25 TWh, produktionsökning på ca 25 TWh och förbättring av energiförsörjningen på ca 50 TWh ska siffrorna i stället vara ca 12 – 13, ca 12 – 13 och ca 25 TWh. Resonemanget bakom detta och med rätt siffror återfinns både i den andra artikeln på sidan 5 kolumn 1 i mitten och den tredje artikeln på sidan 6 kolumn 2 nästan längst ner.