Stödföreningen småskalig vattenkraft ger mothugg

Enligt Älvräddarnas överstepräst är de minsta 1700 kraftstationerna till antalet och inte oersättliga – då räknar han ett och ett. Med det tänket är vindkraftverk ett och ett liksom varje enskilt tak med solceller
onödiga.

Varje kWh behövs!

Angående Borgs art Land 9 dec 2022