Ett brev till till berörda ministrar och energiansvariga i samtliga partier

Det kom ett mail till SVAF från Anders Ahlernius som skrev: Jag och min kompanjon har tagit er uppmaning på orden, och författat bifogat inlägg. Det har vi sedan vidarebefordrat till berörda ministrar och energiansvariga i samtliga partier. Förhoppningsvis kan detta öka förståelsen för verksamheten. I brevet står: Hej, Vi, två ägare av ett mindre … Läs mer

Vill vattendirektivet slå ut svensk vattenkraft eller har svenska politiker och myndigheter gjort fel?

Som ordförande i SVAF har jag de senaste månaderna försökt förklarar att det inte är ramdirektivet för Vattens och därmed EU:s fel att Hav- och Vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna bestämt sig för att försöka slå ut så många vattenkraftverk som möjligt. Felet är de svenska politikernas eftersom regering och riksdag inte tar sitt ansvar … Läs mer

Regelrådet avstyrker ”Ny tid – ny prövning” ”ofullständigt” och ”bristfällig”

Remisstiden för Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid – ny prövning” går ut den 3 januari, men redan nu börjar svar komma in. Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt och … Läs mer

Bixia vill bygga ut den småskaliga vattenkraften

För 50 år sedan fanns omkring 4000 småskaliga vattenkraftverk i Sverige. Idag finns inte ens hälften kvar. Men sedan en tid tillbaka börjar trenden att vända och allt fler tar sina små kraftverk i bruk. Delvis tack vare elbolaget Bixia, som köper en stor andel förnybar el från lokala producenter med småskalig elproduktion. Dessutom delar Bixia … Läs mer