Bixia vill bygga ut den småskaliga vattenkraften

För 50 år sedan fanns omkring 4000 småskaliga vattenkraftverk i Sverige. Idag finns inte ens hälften kvar. Men sedan en tid tillbaka börjar trenden att vända och allt fler tar sina små kraftverk i bruk. Delvis tack vare elbolaget Bixia, som köper en stor andel förnybar el från lokala producenter med småskalig elproduktion. Dessutom delar Bixia ut pengar från sin miljöfond för att gamla små vattenkraftverk ska kunna tas i bruk.

Vattenkraft är en tillförlitlig och förnybar energikälla som står för nästan hälften av all den el som produceras i Sverige.

– Vattenkraften fungerar som Sveriges elbatteri, där energin kan lagras i vattenmagasin. Det betyder att vattenkraften också är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ut vindkraften i hög takt, eftersom vi inte alltid kan förlita oss till att det blåser, säger Kim Blomster, miljösamordnare på Bixia.

Bixia är det elbolag som köper in störst andel förnybar el, bland annat från producenter med småskalig vattenkraft. Totalt har Bixia avtal med drygt 800 förnybara produktionsanläggningar där de flesta finns i mellersta och södra Sverige.

Förnybart räcker inte till alla
I Sverige finns cirka 2000 nedlagda små vattenkraftverk. Om de skulle återupptas i bruk skulle vi kunna försörja cirka 860 000 hushåll med el från småskalig förnybar vattenkraft. Det är lika mycket som den svenska vindkraften snurrade in under förra året.

 – Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, men idag räcker den inte till alla. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen på bred front. Lösningen behöver inte enbart vara stora anläggningar. Därför stöttar vi lokala producenter som vill investera för att exempelvis ta ett nedlagt vattenkraftverk i bruk, säger Kim Blomster.

Vattenverksamhetsutredning pågår
Miljödepartementet har tillsatt en utredning vars syfte är att på ett samhällsekonomiskt effektiv sätt säkerställa att vattenverksamheter utformas och bedrivs i överenstämmelse med miljöbalken och EU-rättsliga krav. Nyligen kom utredningen med ett delbetänkande med förslag om att dammar och kraftverk ska genomgå prövning enligt miljöbalken.

– Vi jobbar aktiv med att informera och genomföra förbättringar hos våra miljöfondstagare och lokala vattenkraftsproducenter för att både öka andelen förnybar el samtidigt som vi tillgodoser den ekologiska mångfalden, säger Kim Blomster.

Bildtext: “Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, men idag räcker den inte till alla. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen på bred front,” säger Kim Blomster, miljösamordnare på Bixia.

För mer information kontakta:
Kim Blomster, miljösamordnare Bixia
070-223 25 46
kim.blomster@bixia.se

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia
076-828 58 11
anna.fjellner@bixia.se