Årsmöte med föreningsstämma 2024

Medlemmarna hälsas välkomna till:

Program för årsmötet 26 – 27 april 2024 hos SWECO, Gjörwellsgatan 22, på Kungsholmen i Stockholm

Fredag 26 april kl 10:30 – 13:00 Moderator Gustaf Hellström

10:30 – 11:00    Kaffe/te med fralla.

11:00 – 11:15    Välkommen! Gustaf Hellström, ordförande SVAF.

11:15 – 12:00    Kommande regelverk från EU, Uppdatering vattendirektivet. Medverkande: Dirk Hendriks Secretary general EREF

12:00 – 12:10    Bensträckare

12:10 – 12:45    Presentation av pågående process för att få till en fungerande omprövning

12:45 – 13:00    Presentation VBB/SWECO. Medverkande Anders Bard

13:00 – 14:00    Lunch

Fredag 26 april kl 14:00 – 17:15. Moderator Magnus Olofsson

14:00 – 14:15    Några reflektioner kring svensk vattenförvaltning. Johan Kling HaV

14:15 – 15:00    Paneldebatt med politiker kring framtida svensk vattenförvaltning

15:00 – 15:30    SVK Rapport om småskaliga vattenkraftens påverkan på elsystemet samt elberedskap. Medverkande: Emma Thornberg, Svenska Kraftnät

15:30 – 16:00    Kaffe/te med tilltugg; frukt.

16:00 – 16:45    Biologi: Fiskbiologi samt hur att bygga vattensnåla fiskvägar. Medverkande: Erik Sjölander, Fisk- och vattenvård.

16:45 – 17:15    Vattenkraften i Norge. Medverkande: Dafinn Birkeland, Småkraftforeninga.

19:00 –              Middag med trerätters supé, måltidsdryck, kaffe/te och kaka.

Lördag 22 april 09:00 – 12:00. Moderator Rune Hallgren

09:00 – 10:00    Föreningsstämma. Valberedningens förslag till mötesordförande är Christer Hedberg.

10:00 – 10:30   Kaffe

10:30 – 11:15   Nytt från Vattenkraftens Miljöfond. Medverkande: Anna Jivén, Vattenkraftens miljöfond

11:15 – 12:00    Elmarknad i fortsatt förändring. Medverkande: Bengt Carlsson, Bixia.

12:00 – 13:00    Lunch

Lördag 22 april 13:00 – 15:30. Moderator Christer Abrahamsson

13:00 – 13:15    Pågående Ex jobb. Medverkande: Anders Bard SWECO

13:15 – 13:45    Hur stödtjänster kan utvecklas med hjälp av elektronik, batterier och genom sammankoppling av kraftverk. Medverkande: Johan Karlsson, IETV.

13:45 – 13:55    Bensträckare

13:55 – 14:25    Optimering vid körningen av vattenkraften. Medverkande: Markus Andersson Hydrogrid

14:25 – 14:35    Inspektioner av undervattenkonstruktioner. Medverkande: Alexander Engström, Sitowise

14:35 – 15:00    Kaffe/te med tilltugg; frukt.

15:00 – 15:15    Projektet ”Miljöanpassade intag och kostnadseffektiva åtgärder vid   omprövning av vattenkraftverk” i Vattenkraftens miljöforskningsprogram (Energiforsk). Medverkande  Daniel Thörnqvist

15:15 – 15:30    Reservtid

15:30 – Avslutning    SVAF:s ordförande.

För vår planering av måltider etc. måste vi få din anmälan om vilka dagar du deltar, om du deltar på middagen och eventuella allergier. Anmäl till deltar@svenskvattenkraft.se eller 073 074 94 32 senast 19 april.

SVAF står för all förtäring båda dagarna inklusive middagen med bordsvatten. Boende bokas och betalas på egen hand.

Har du anmält att du vill delta digitalt kommer du någon dag före mötet att få en länk till den digitala plattformen Zoom. Har du inte Zoom installeras det automatiskt på din dator när du klickar på länken. Om din anslutning av någon anledning inte fungerar fullt ut finns i det med­delande du får telefonnummer så du åtminstone kan lyssna.

Välkommen!
Styrelsen i Svensk Vattenkraftförening