Lägesrapport, Bösamöllan

Bösamöllan i Kävlingeån i Skåne befinner sig sedan 2012 i ett tillståndsansökningsförfarande.  Slutförhandlingen i Mark- och Miljödomstolen avslutades i början av juni. Man inbillar sig då att nya framställningar i ärendet  knappast kan komma i fråga.  Men nya protester inkommer, varför uppskov generöst lämnas.

Grundiden var att tillstånd skulle sökas med utgångspunkt att  kraftverket skulle byggas på nytt. Det är orsaken till att vi ibland får frågor från  myndigheter om den anläggning vi ”tänker bygga”.  Då kan man också förstå varför det plötsligt är så angeläget att man har ”rådighet” över hela dammområdet. Den som besitter enkelt bondförstånd måtte förstå att man hade full rådighet när fördämningen byggdes. Därefter har kartritare ritat in kommun- och häradsgränser mitt i åfåran och då hamnar halva dämmet på grannens sida.  Kammarkollegiet, som tydligen inte är en institution av största vitterhet rider hårt på detta faktum och hävdar därför bestämt att tillstånd inte kan ges när full rådighet inte råder.  Salig Dumbom frodas i högönsklig välmåga och man blir mer och mer övertygad om att nationens juridik m.m.  befinner sig i fritt fall.

Utan att ha minsta praktisk kännedom om drift av vattenkraftverk anser man att skyddsgallren före turbinerna gott kan ha ett spalt avstånd mellan plattstålen om 10 mm. Varför inte 5 mm eller ännu hellre 1 mm?

För all denna dråpliga knivkastning har vi hittills erlagt till advokater m. fl. mer än 900000:-. Miljonen och konkursen närmar sig och detta i ett land man trodde värnade om den privata äganderätten.

Åke Stridh
Bösamöllan

Läs mer här om denna historiska kulturmiljö som hotar bli förstörd om myndigheterna får råda.
Webbmaster