Bra jobbat av Göran Åhrén, Tidningen Västsverige!

 

vastsverige-20161208_049_00_00_001.jpg

EU-kommissionen vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. I ett uttalande klargör kommissionen vilka avsikter EU hade med ramdirektivet för vatten. Det handlar i första hand om kvalitén på vattnet.

– EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status, säger Enrico Brivio, EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor.

Detta bekräftar EU:s vilja:
Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft
Projektet har identifierat mer än 67000 möjliga anläggningar att ta i drift varav mer än 1900 i Sverige. Det skulle mer än fördubbla bidraget av el från småskalig vattenkraft i Sverige och flerfaldigt kompensera de 1,5 TWh som behövs för åtgärder i vattendragen enligt den nationella strategin.