Klimatkommissionär: EU på randen till energirevolution

I ett av sina största lagpaket vill EU-kommissionen få konsumenterna att producera egen förnybar energi.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett av sina största lagförslag i sitt vinterpaket. Det tusensidiga dokumentet utgör en av de sista byggstenarna för vad som kallas energiunionen.

– EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Med dessa förslag har kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem, sade klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

Bland de åtta skarpa förslagen som medlemsländerna och EU-parlamentet ska lagstifta om vill kommissionen bland annat att individer i framtiden ska kunna producera egen förnybar ström att använda eller sälja vidare.

– Detta innebär ett fundamentalt paradigmskifte som tar oss bort från centraliserade system baserade på fossila bränslen som byggdes för hundra år sedan, sade EU-kommissionär Maroš Šefčovič som ansvarar för arbetet.

Paketet innehåller även förslag kring att öka energieffektiviseringen, investera i förnybart och fasa ut statsstöd till fossila bränslen. År 2030 vill kommissionen att hälften av EU:s energiproduktion ska komma från förnybara källor.

Med förslagen hoppas kommissionen skapa 900 000 nya jobb under det kommande årtiondet och öka medlemsländernas BNP med närmare 1,9 biljoner kronor år 2030.

EU-parlamentets två största partigrupper, högergruppen EPP och socialdemokratiska S&D välkomnar paketet.

Men den gröna gruppen tillsammans med flera miljöorganisationer menar att kommissionen inte går tillräckligt långt.

–  Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart så går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, sade Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde, som sitter i energiutskottet, och menar att förslaget skulle skapa ”en marknad som hindrar en utbyggnad av förnybar energi”.

Kritik riktas även att kommissionen inte vill att energieffektiviseringen ska vara bindande för medlemsländerna utan bara på EU-nivå och att 30 procent inte är tillräckligt ambitiöst för att klara klimatmålen från Parisavtalet i fjol vilket är ett av huvudsyftena med paketet.

Kommissionär Arias Cañete försvarade dock nivån.

– Vi vill inte ha politik som inte går att genomföra. Man kan sätta vilket mål som helst på ett papper men om det inte är genomförbart är det betydelselöst, sade kommissionären.

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens viktigaste uppdrag. Dess huvudsyften är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan.

Tidigare förslag har bland annat gått ut på att knyta samman EU-ländernas energinät så att de kan hjälpa varandra vid avbrott i energiförsörjningen. Länderna föreslås bli indelade i nio energiregioner som ska säkra försörjningen. Kommissionen föreslog i somras att unionens handel med utsläppsrätter för företag ska stramas upp.

Med tisdagens paket har nästa alla förslag i det som ska bli energiunionen presenterats. De kvarvarande väntas i början av nästa år.

Vid det senaste EU-toppmötet i oktober sade stats- och regeringscheferna att de vill att energiunionen är på plats senast 2018.