Framgång för Kinnareds Övre

Vi gratulerar vår medlem Carl Tesdorph, som inte kunde hitta några historiska dokument om sitt kraftverk, till domslutet, nu lagakraftvunnet, som lagligförklarar befintlig anläggning och ger tillstånd enligt miljöbalken att effektivisera kraftstationen Kinnared Övre, Hylte kommun, Hallands län, genom att uppföra en ny inloppskanal, bygga om befintlig kraftstationsbyggnad samt renovera och rensa utloppskanalen m.m.

Läs domen här!