C kräver stopp för nyprövning!

Regeringen avsåg aldrig att den småskaliga vattenkraften skulle tvingas lägga ner

när man initierade en ökad tillsyn, säger Annika Qarlsson (C) till Tidningen Västsverige. Tvärt om! “en omprövning är en genomgripande tvångsåtgärd men får inte leda till att verksamheten inte längre kan bedrivas..” Läs hela artikeln här!