Energiminister Baylan vill satsa på mer vattenkraft

Se intervjun i Aktuellt kl 21.05 den 21 juni 2015 (4.16-6.10)

Energiministern säger bl.a. att vi måste alla tar sig i kragen och försöker hitta lösningar och betonar att vattenkraften är ryggraden i vårt energisystem.

Baylan vill se effektivisering och ökad produktion i de redan befintliga, utbyggda älvarna.

Christer Borg är – som väntat – negativ.

http://www.svt.se/aktuellt/se-program/aktuellt-21-6-21-00-textat