100 ÅR TILL – kampen för landsbygdsutveckling

Se och lyssna till vad en av våra medlemmar åstadkommit  här! Det finns mycken klokhet i norra Värmland.

Stort grattis till Jan Anders “Jante” Carlsson och Näckåns Energi!