Christer Söderberg 1938 – 2019

Christer Söderberg har hastigt lämnat oss.

Christer har med sitt engagemang för förnybar energi och vattenkraft i fokus varit med och skapat Svensk Vattenkraftförening, då med namnet Småkraftverkens Riksförening, sedan början av 1980-talet. Samtidigt som Svensk Vattenkraftförening bildades såg även SERO dagens ljus 1980. Christer var i SERO:s uppstart ansvarig för SERO:s vattenkraftsektion. Sedan 1983 har Svensk Vattenkraftförening efter Christers initiativ samarbetat med SERO.

1992 efterträdde Christer vattenkraftföreningens första ordförande Gunnar Elfversson; ett uppdrag som Christer hade till 2006. Under ett stort antal år var Christer även ordförande i SERO.

Innan Sverige blev medlem i EU hade man inom EU skapat ett antal organ för främjande av förnybar energi med det första förnybarhetsmålet. Redan då hade Christer god kontakt med EU stödda European Small Hydropower Association som bl. a. ledde till flera EU-projekt, där föreningen medverkade, för utveckling av småskalig vattenkraft.

Under mer än 15 år arrangerade Christer studieresor för föreningens medlemmar i Europa med buss. Resorna var mycket uppskattade och skapade sociala nätverk mellan medlemmar och kollegor i Europa.

Under ett antal år drev Christer turbintillverkaren Hällarydsturbiner i Vetlanda där man representerade Österrikiska turbintillverkaren Kössler. Samtidigt var han delägare i ett stort antal vattenkraftverk och senare även vindkraftverk.

Med Christers stilistiska förmåga och känsla för politiska tankegångar och beslut, var han en stor tillgång för föreningen vid statliga utredningars remissvar och politiska uppvaktningar som många ledde till att småskalig vattenkraft fick skälig ersättning för den elkraft som produceras. Han var också starkt engagerad i den specialförsäkring för vattenkraftverksamhet som har förhandlats fram till gagn för föreningens medlemmar.

Tack Christer för ditt mångåriga inspirerande ledarskap i våra vattenanknutna verksamheter!