EU-samarbete

Under många år var SVAF en aktiv medlem i European Small Hydropower Association, ESHA. Sedan ESHA lagts ner 2015 är SVAF sedan ett par år medlem i European Renewable Energy Federation, EREF. Successivt blir vattenkraften en allt viktigare del av EREF:s verksamhet, och där bidrar SVAF eftersom vi ser bevakningen av vad som händer inom EU som mycket viktig. Här ett pressmeddelande från EREF:s digitala årsmöte.