Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

När regeringen 2020-06-25 tog beslutet om den nationella planen beslöt man också om förändringar i VVF, förordningen om vattenverksamheter. De viktigaste punkterna är:

  1. Tidsplanen för när ansökan om omprövning ska vara inlämnad finns som bilaga till VVF. Vad vi kan se har regeringen inte ändrat Havs- och vattenmyndighetens förslag.
  2. Länsstyrelserna ska informera om de kommande omprövningarna och också samverka inför dessa.
  3. Syftet med samverkan är att sammanställa det underlag som behövs för omprövningarna. Det kan låta bra men befriar inte kraftverksägaren från att se till att länsstyrelsen tar fram ett allsidigt underlag, som vi själva måste komplettera och korrigera. Det är kraftverksägaren som ska ansöka om omprövning, inte länsstyrelsen!

Förordningen kan du läsa här!