Förslag till nationell omprövning av vattenkraft

Remisstiden för “Förslag till nationell omprövning av vattenkraft” (NAP) gick ut 28 juni och SVAF sände in ett elvasidigt yttrande. I stort är vi mycket kritiska, vi anser att Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har kommit med ett tvetydigt och vagt förslag. Det verkar syfta till att ge länsstyrelserna och de fem regionala vattenmyndigheterna stora möjligheter att driva så långtgående krav, som i många fall kan leda till utrivning. SVAF och andra organisationer måste på nytt uppmärksamma politikerna på att myndigheterna gör vad de kan för att obstruera de politiska avsikterna och besluten, som ju talar om att utveckla både vattenmiljön och vattenkraften.

Läs föreningens remissvar här! En snabb överblick över SVAF:s synpunkter på NAP-förslaget får du genom att läsa de två första avsnitten Sammanfattning och Inledning.

Energiföretagens remissvar finner du här! Energiföretagen har också en debattartikel här!

Ta också del av LRF:s remissvar här!