Fråga till ny miljöminister

Miljöfrågor, Sverige, Vattenkraft
Vattenverksamheterna
Riksdagen – 2016-06-09

Många aktörer inom småskalig vattenkraft drabbas nu hårt av de prövningar av deras verksamheter som sker runt om i landet. De svenska tolkningarna av reglerna gör att många verksamheter som funnits länge nu behöver söka nya tillstånd. Resultatet blir kostsamma och plågsamma juridiska processer där mängder av resurser läggs ned utan att någon egentlig miljönytta uppnås, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP)

Regeringen har tidigare aviserat att en proposition i ärendet ska presenteras i september. Jag vill fråga miljöministern: På vilket sätt anser miljöministern och regeringen att frågan om vattenverksamheterna kan få en bättre lösning framöver, och när kommer den aviserade propositionen?