Går den biologiska återställningen av vattendrag för långt?

Sveriges Hembygdsförbund har i en skrivelse till miljödepartementet reagerat på genomförandet av den biologiska återställningen av vattendrag. Förbundet anser att återställningen går längre än direktivens krav och orsakar allvarliga skador på värdefulla kulturmiljöer.

Läs mer om skrivelsen här!

Upprop om biologisk återställning av vattendrag

Biologisk återställning av vattendrag i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten kan ha negativa följder för både hembygdsföreningar och kulturmiljön i hembygden. Sveriges Hembygdsförbund arbetar med frågan men vi behöver ett bra underlag från hembygdsföreningarna så att vi tillsammans kan jobba vidare på ett bra sätt.

Läs mer om upproret här och hjälp din lokala hembygdsförening med enkätsvar!