Land Lantbruk & Skogsland: Restaurering ödelägger i stället för återställer

I mer än 15 år har man i Västerbotten och i många andra vattendrag i Sverige återställt bäckar, åar och älvar till något som man tror liknar tiden före flottningsepoken. Det folkliga missnöjet med återställningarna i min hembygd, Gargnäs, är utbrett, inte minst bland markägarna som upplåtit sin mark känner sig vilseledda och lurade. Det skriver Håkan Norström i ett debattinlägg.

Läs hela artikeln här!