Länsstyrelsen i Skåne har en del att lära

Länsstyrelsen förstår inte att franchisturbiner finns i modeller från snabblöpande med så små vattenvägar att ingen ål kan passera till långsamtlöpande med så stora vattenvägar att ål kan passera utan skador.

“Bösmöllan ingick i en förstudie avseende utvandringslösningar för havsöring och ål förbi kraftverken i Kävlingeån. Undersökningen skedde på uppdrag av Lst samt Kävlingeåns och Löddeåns FVO. Förstudien utfördes av tidigare nämnde domstolsexperten Anders Eklöv och avslutades 2009. För att undersöka mortaliteten i turbinerna (Francisturbiner) släpptes hundratalet ålar i turbinrummet till Bösmöllan. Fiskarna hade ingen annan möjlighet att komma vidare nerströms än genom turbinen. De fångades sedan upp i utloppskanalen. Det visade sig att alla individer levande tagit sig snabbt genom turbinen. Eklöv föreslog att galler skulle förses med bredare spalt för en snabb och säker passage förbi Bösmöllan”.

Det är synnerligen märkligt att Länsstyrelsen i Skåne inte litar på ett resultat av en utredning som den själv varit med om att initiera. Vad anser Länsstyrelsens Skåne kulturmiljöenhet om att rasera lämningar som funnits sedan tiden då Sverige krigade sig till området?

Läs hela artikeln här!