Motioner till riksdagen om småskalig vattenkraft

Sju motioner som berör småskalig vattenkraft har lämnats till riksdagen av ledamöter från Centerpartiet, Moderaterna,  Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. (SD) har inledande avsnitt om småskalig vattenkraft i en större motion om hållbar energipolitik.

Ta del av motionerna via länkarna:

Motion 2015/16:553 Patrik Björck (S)
Motion 2015/16:1535 Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Sten Bergheden (M)
Motion 2015/16:1973 Per-Ingvar Johnsson (C) Göran Lindell (C)
Motion 2015/16:2360 Annika Qarlsson (C)
Motion 2015/16:2655 Cecilia Widegren (M)
Motion 2015/16:2854 Mattias Bäckström Johansson (SD) Josef Fransson (SD) Johan Nissinen (SD)