Nya regler kring signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya regler för hantering av levande signalkräfta. Havs- och vattenmyndigheten har nu samlat vanliga frågor och svar om den nya lagstiftningen här.

Har du flodkräftor uppströms din damm och signalkräftor nedströms dammen, se till att signalkräftan inte sprids via fiskväg, omlöp eller på annat sätt.