Omprövning av vattenkraften

Svenska kraftnät har nu redovisat sitt regeringsuppdrag med att kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför m.m.
En länk till rapporten finner du här och
en länk till nyheten finner du här.