Skånes vattentörst leder till bråk

TrobromöllaDet finns kanske större problem för tillsynsmyndigheten att ta tag i än att ifrågasätta månghundraårig småskalig vattenkraft som lånar vattnets fallande kraft några få sekunder utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall. Läs Sydsvenskans reportage här!