Småskalig vattenkraft behövs!

Visste du detta om vattenkraften?

Är detta 2010-talets häxprocess?

I Svenska Dagbladets miljöteknikbilaga 7 oktober hade Turab denna annons, där halva utrymmet ger en osminkad bild av den småskaliga vattenkraftens situation. Redan före sommaren hade Turab en mindre annons införd i Svenska Dagbladet, GöteborgsPosten, Ny Teknik och Dagens Nyheter, också i en tidningsbilaga som delades ut i 10 000 ex under Almedalsveckan.

All heder och stort tack till Turab för dessa insatser till fromma för den småskaliga vattenkraften!

Svensk Vattenkraftförening