SVT Lokala Nyheter Värmland: småskalig vattenkraft hotad

Utdrag från SVT:s hemsida: De nya kraven på de små vattenkraftverken i Värmland har ibland lett problem för de privatpersoner som äger vattenkraftverk. I Slorudsälven i Brunskog satsade både samhället och en privatperson flera miljoner på en miljöinsats som nu på sikt kan vara oanvändbar.

– Värsta scenariot är att jag inte får ett tillstånd för fortsatt drift av mitt vattenkraftverk. Det är ägaren till vattenkraftverket Gullsby kraft i Slorudsälven som bekymrat uttalar sig om framtiden.

– – – –

På Länsstyrelsen i Värmland hanteras tillståndsprövningarna och här har man Miljöbalken från 2008 som utgångspunkt.

Ägarna till många av de små vattenkraftverken hävdar att de driver sin verksamhet med stöd av s k privilegiebrev eller av urminnes hävd.

– De gamla tillstånden uppfyller inte kraven enligt Miljöbalken. De måste söka nya tillstånd, hävdar Torben Ericson som är verksamhetschef på Länsstyrelsen.

Längs Slorudsälven finns idag ytterligare två små kraftverk – Reinholdsfors och Åmot. De ägs idag av det kommunala bolaget Arvika Kraft AB. Kraftverken har idag inte tillståndsprövats.

– Vi är villiga att lösa in de kraftverken och sen lägga ner dem. Vi har planer att skapa ett naturreservat här, fortsätter Torben Ericson.

Följ länken för att läsa, se och höra mer:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/vattenkraftverk-saknar-tillstand