Stackmoradammen måste rivas i år enligt besked från Mark – och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fortum hade yrkat på att rivningen får skjutas upp till slutet av december 2015. Men miljödomstolen slår fast att det tidigare domslutet gäller. Stackmoradammen ska vara utriven före årsskiftet.

Men motståndet mot rivningen är starkt i trakten. Dalarnas Tidningar rapporterar att Barbara Sundberg, en av motståndarna till att Stackmoradammen ska rivas, hade hon kedjat fast sig inuti kvarnen och tänker inte flytta på sig i första taget.

Miljööverdomstolen avslog 2007 en ansökan från Fortum att anlägga en ny damm med kraftverk vid Stackmora. Den gamla dammen rasade dels i oktober 2008 och i september 2009. Miljödomstolen godkände reparationsarbeten, men rivningsbeslutet står fast.

I slutet av november flyttade en grävmaskin de första stenarna från dammen och vattennivån sjönk direkt. Rivningsarbetet utförs av Siljans Schakt och görs för Fortums räkning.

– Vi kommer att detaljriva kvarnen parallellt med det andra rivningsarbetet. Flödena har varit extremt höga så vi har inte kunnat sätta i gång förrän nu, och nu regnar det igen men vi planerar att bli klara innan årsskiftet ändå, säger Per Fektenberg, ansvarig för utrivningen av dammen.

Fektenberg menar fortsatt att de inte har någon handelsplan vid eventuell civil olydnad.

– Det får vi besluta kring då, det är inget vi räknar med, säger han.

Ungefär 50 meter från grävmaskinen sitter Barbara Sundberg fastkedjad i ett reglage som hör till kvarnen, vars konstruktion härstammar från 1832.

– Vi tar till civil olydnad för att vinna lite tid. Vi har inte fått igenom det vi velat, nämligen att uppmärksamma den här gamla kvarnen som snart är 200 år gammal och att den måste bevaras, säger Barbara Sundberg samtidigt som hon försöker låsa det hänglås som binder ihop två länkar till den kedja som hon har runt kroppen.

Om allt går enligt planerna så börjar rivningen av själva kvarnbyggnaden på tisdag eller onsdag.

– Först så kommer vi att ta ner elledningar och dylikt. Sedan kommer kvarnbyggnaden att jämnas med marken, säger Per Fektenberg.

Men alla ger sig inte utan kamp.

– Jag kommer att sitta här tills de bär ut mig, de har inget annat val. Någonting måste man göra, säger Barbara Sundberg.

http://www.dt.se/dalarna/orsa/hon-kedjar-fast-sig-i-kvarnen

http://www.dt.se/dalarna/orsa/stackmoradammen-maste-rivas-i-ar