Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till Vattenkraftens Dag

Lördag 6 september är vattenkraftens dag. Alsteråns Kraftverksförening bjuder in till besök i de 20 vattenkraftverk som finns i Alsterån från Sävsjöström vid Alstern till Strömsrum vid Kalmarsund. Mellan kl 10 och 15 har alla intresserade möjlig­het att besöka ett eller flera kraftverk för att bekanta sig med fördämningar, stationsbyggna­der, mekanisk och elektrisk utrustning m m. Eftersom ett vattenkraftverk använder sig av många olika tekniker finns mycket att se för den intresserade.

På köpet får man ett stycke industri- och samhällshistoria eftersom kraftverken har mång­hundraåriga rötter i kvarnar, sågar, stampar, hammare och andra vattenverk. Samhällena utmed Alsterån har sitt ursprung i att man från mitten av 1800-talet började använda vatten­kraften för den framväxande industrin. Runt sekelskiftet 1900 kompletterades sedan de befintliga anläggningarna med elproduktion. I dag är många av fabrikerna nedlagda medan kraftverken successivt moderniserats de senaste decennierna.

Alsteråns kraftverk räknas alla som småskaliga, även Hornsö med sina 15 meters fallhöjd, 2500 kW effekt och årsproduktion 8 miljoner kWh. Totalt producerar de 20 kraftverken 25 miljoner kWh, vilket räcker till 5 000 hushåll.

Klimatnyttan är stor, 25 miljoner kWh ersätter lika mycket gammal kolkraft i något av våra grannländer och minskar därigenom koldioxidutsläppen med 20 000 ton. På marginalen minskar detta den globala uppvärmningen, som är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. I ett livscykelperspektiv släpper vattenkraften ut minst koldioxid per kWh.

Regleringen minskar de extrema vattenflödena, torrläggning och översvämning, genom att en del av vårfloden och andra stora flöden sparas i Alstern och några andra sjöar. Detta gynnar bad- och båtlivet liksom fisket, t ex strömfisket i Uppvidinge. Vid mycket höga vattenflöden finns ett samarbete mellan kraftverksägarna och med myndigheter.

Bebyggelse och natur utmed ån och sjöarna är sedan århundraden anpassade till att fördäm­ningar höjer vattennivån. Regleringen av ån inverkar genom att utjämna toppar och dalar. Viktigast för flöde och nivåer är nederbörden: hur stor den är, fördelning över året, i vilken form den faller.

Alsterån är naturskön med rik fauna och flora. Ett tjugotal fiskarter har påträffats. Utter finns på många ställen. Utmed ån växer hampflockel, lundskafting, safsa, idegran. Lövskogsområ­dena är många.

Magnus Edvinsson, ordförande i kraftverksföreningen, hoppas på många besökare. Han säger, att många är intresserade av att se ett kraftverk inifrån, ofta har de sett det utifrån men aldrig vad som finns innanför. Han hänvisar också till att svenska folkets åsikt om vattenkraften är mycket positiv. SOM-institutet har i många år redovisat, att andelen som vill satsa mer eller ungefär som i dag på vattenkraften ligger mellan 85 och 89 %.

Genom att gå in på www.akvf.se ser man vilka de 20 kraftverken är och var de ligger…

I Uppvidinge finns Skahus, Alsterfors, Alstermo, Rydefors, Skälvandeström och tre i Fröseke.

I Nybro finns Uvafors, Alsterbro övre och nedre, Sandslätt, Knivingaryd och Högeström.

I Högsby och Mönsterås finns Böta kvarn, Hornsö, Duveström (ej öppet), Blomsterström, Skälleryd och Torsrum.

Kontaktpersoner: ordförande Magnus Edvinsson 070-335 7736, kassör Jan Blad 070-592 8269 eller Thomas Sandberg 072-731 8650.