Domstolen ger klartecken för Långforsen

Jämtkraft har rätt att renovera vattenkraftverket och anlägga en faunapassage i Långforsen. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i en dom som kom i dag den 27 augusti.

– Det här känns väldigt bra. Långforsen kommer nu att kunna bidra med förnybar el, samtidigt som det blir möjligt för fiskar och övrig fauna att vandra fritt, säger Tommy Borgh chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Jämtkraft har ansökt om att få reparera intaget till kraftstationen, bygga faunapassage och renovera den gamla stationen.

– Vi har lyssnat till de som bor i bygden och andra som har åsikter om Långforsens framtid. Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete utifrån bolagets ambition att uppnå en modern miljösyn och samtidigt uppfylla de miljömål som gäller för Långforsen säger Tommy Borgh.

Mark- och miljödomstolen skriver bland annat att de ansökta åtgärdena inte kommer att försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk status för denna vattenförekomst.

Källa: Jämtkraft

http://www.jamtkraft.se/Om-Jamtkraft/Kontakta-oss/Press1/Pressmeddelanden/2014/Domstolen-ger-klartecken-for-Langforsen/