Barometern: Krisövning för att säkra elnätet vid allvarliga strömavbrott

I krislägen när elförsörjningen slagits ut kan mindre kraftverk hålla i gång samhällsviktiga funktioner i näraliggande samhällen. De flesta mindre kraftverk byggdes en gång för att försörja ett eget nät och många har kvar den nödvändiga utrustningen.

Läs artikeln här!