Bilar och mopeder?

Sportfiskare, älvräddare med flera gör stort nummer av att jämföra vår verksamhet med bilar och mopeder.

På vetenskaplig grund är de flesta överens om att klimatförändringarna till följd av växthusgasutsläppen är ett av världens största miljöhot, med oöverskådliga konsekvenser för planetens djur och människor, om vi inte förändrar vår energianvändning. Stora resurser sätts in för att bland annat reducera CO2 utsläppen från fordonstrafiken.

En normal bilmotor har ca 100 kW effekt och används för ca 1000 mils körning per år. En vattenkraftstation, med motsvarande effekt, producerar normalt 400 000 kWh per år. Låt oss konstatera att en betydande del av biltrafiken kommer att ske med elbilar framöver. En elbil förbrukar ca 1,5 kWh per mil om den är av normalstorlek. Vattenkraftverket med 100 kW effekt kan alltså försörja 266 bilar med el. Om varje bil producerar 120 g CO2/km, kan vi konstatera att det lilla vattenkraftverket då eliminerar 319 ton CO2 per år. Med en sammanlagd produktion av ca 4,5 TWh per år skulle svensk småskalig vattenkraft kunna försörja 3 miljoner bilar med el för 1000 mil per år. Förakta inte de små vattenkraftverken!

Det är fel att påstå att de små vattenkraftverken inte betyder något för näten. Annars skulle väl inte nätbolagen betala 5 öre/kWh extra just för nätnyttan? Så är det i Sydsverige där merparten av de småskaliga vattenkraftverken finns. Överföring av kraft från övre Norrland har ungefär 10 % förlust i nätet. Det är ju då naturligt att lokalproducerad el är extra värdefull. Vind och solenergi producerar ”sekunda el” och nätet behöver så mycket vattenkraft man bara kan få tag i, för att späda ut med primagjord kraft. De små vattenkraftverken kan balansera nätet, inom ramen för sin effekt, på samma sätt som de stora.

Vattenkraftens kritiker påpekar att de småskaliga kraftverksägarna inte tjänar tillräckligt med pengar. Därför bör kraftverken rivas ut. Vi som driver de små verken tycker att sportfiskare, älvräddare med flera inte behöver bry sig om detta. När vi tjänade lite mer för några år sedan, bestämde staten att kraftverksägarna tjänade för mycket pengar och införde en hög statlig fastighetsskatt, som utgjorde 7 – 9 öre/kWh. Låt oss enas om att bedömningen om det är lönt att fortsätta driva kraftverk eller inte, är ägarnas ensak.

Enskilt fiskade vi för födans skull. I dag tycks det viktigaste vara att utmatta en fisk tills den låter sig lyftas, fotograferas tillsammans med utövare av så kallad sport, för att sedan släppas tillbaks för nytt fiske med samma procedur. Om de simmande fiskarna kunde uttala sig, skulle de nog gärna se att de tvåbenta dito skulle vägras tillträde till vattendragen och ropa: ”Ge f-n i våra vatten”. För det är väl fiskens väl och ve vattenkraftskritikerna månar om?

Här är andra synpunkter om vår verksamhet:
Sveriges Hembygdsförbund
Arbetes museum
SIM
ArbetSam