För snäv tolkning av vilka verksamheter som omfattas av den natio­nella planen

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och länsstyrelserna har 2019-01-10 offentliggjort information om vilka vattenverksamheter, som de anser kan anmälas till den nationella planen (NAP) för omprövning med moderna miljövillkor. Deras tolkning av de nya lagarna och förordningarna fr.o.m. 1 jan 2019 har på ett par viktiga punkter inte stöd i det nya regelverket och motverkar möjligheterna för att utveckla den småskaliga vattenkraftens olika energivärden. Verksamhetsutövare som vill starta upp frivilligt nedlagd verksamhet eller av myndigheter stoppad elkraftproduktion hindras av NAP-myndigheternas restriktiva kriterier för vilka anläggningar som kan ingå i den nationella planen. Det finns andra sätt att tolka de nya lagarna om vilka anläggningar och verksamheter som omfattas av NAP, vilket möjliggör utökad elproduktion större effekttillgång och ökat reglerbidrag från småskaliga anläggningar. NAP-myndigheterna behöver ändra sin tolkning i informationen till verksamhetsutövarna.

Läs vårt brev till myndigheterna här!